Vattenkraftsbolagen sätter årligen ut laxyngel, så kallad smolt, i Lule-älven. Den ”landar” sedan ut i Luleå skärgård och lever sitt liv som vildlax. Det gör att den får ett mycket fastare kött och en ljusare färg än den odlade laxen.

Under sommarmånaderna fiskas laxen i Luleå skärgård av Lars Ökvist med familj.

Utsättningar av laxsmolt är av stor betydelse för att kunna upprätthålla ett fiske i reglerade älvar och i Östersjön.

För att urskilja den laxen som är utplanterad mot den som är vild fenklipps laxen genom att man klipper den lilla fettfenan, längst bak på ryggen innan man släpper ut dem.

Vi är glada att kunna ta in denna fina produkt under fiskesäsongen som sträcker sig från slutet på juni till slutet av augusti.