Från första September har vi de bästa ostronen i världen, säger Adrian på Orust shellfish. Därför är det viktigt att ta ostronen i rätt säsong, ju kallare vatten desto bättre smak och konsistens.
Denna unika produkt som ostron är kräver givetvis specialkunskap och särskild utrustning. På utvalda platser så har man en typ av korgar i vattnet. Här inte bara förvaras de dykfångade ostronen i väntan på leverans, utan mindre ostron ligger också här på tillväxt.
Genom dessa ”ostronlager” så kan man ha en leveranssäkerhet på 99% för sina kunder.
Under Maj och Juni så hänger man ned rep i vattnen, detta för att fånga upp mussellarverna som under perioden flyter in från havet.
Repen som fungerar som växtplats kommer att härbärgera musslorna i minst 20 månader, vilket är den ungefärliga tiden som musslan behöver för att växa till en bra ätstorlek.
Erfarenheter under lång tid har lärt Adrian att ostron och musslor inte alltid trivs på samma platser. Därför skiljer man ostron- och mussel-odlingarna åt.