För oss på Fiskhallen Sorunda är det en självklarhet att ta ansvar för vår jord och alla varelser vi delar den med. Vi vill vara en positiv förändringskraft i samhället vi verkar i och eftersträvar hållbarhet i alla led.

Effektiva transporter

Vi samlevererar med Fällmans Kött och Grönsakshallen Sorunda för att minska miljöbelastningen. Alla våra lastbilar körs på diesel som har ett multifunktionellt additiv, vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därigenom minskade koldioxidutsläpp. Dieseln som vi använder innehåller upp till 30 % förnybara drivmedel (5 % RME, rapsmetylester och 25 % HVO, så kallad syntetisk biobaserad diesel gjord på rapsolja och förnyelsebar råvara). Våra chaufförer är utbildade i ”Sparsam körning” (eco-driving) vilket också bidrar till minskad miljöpåverkan.

Minskat matsvinn

Vi strävar alltid efter att använda så stor del av råvaran som möjligt i vår produktion och kök. Vi använder bland annat fiskskrov till att koka fond samt avskärning till färsprodukter. Ambitionen är att hitta en kretsloppsfunktion för alla våra restprodukter, bland annat håller vi på att titta på återvinning av fiskben till fiskmatsindustrin, ett projekt som ännu är i försöksstadiet men som vi tror mycket på.
Det svinn som i dagsläget inte förädlas blir till biogas.

Ansvarsfull energianvändning

I Fiskhallens lokaler återanvänds energi genom växelverkan. Köldmediet vi använder är koldioxid R744 som är det mest skonsamma på marknaden idag.

Smartare emballage

I så hög grad som möjligt använder vi SRS-lådor för de förpackade råvarorna vi säljer.
Med så kallade returlådor blir vår logistik både miljövänlig och effektiv. I hela flödet mellan producent/leverantör, oss som grossist och våra kunder distribueras lådorna i ett retursystem där emballaget återanvänds gång på gång.

Vi ser stora möjligheter att tillsammans med förpackningsindustrin hitta nya återvinningsbara alternativ när det kommer till emballage. Då frigolitlådor fortfarande används i fiskindustrin har vi säkerställt en återvinningsfunktion av den. Vår frigolit mals ner och pressas till stora block som sedan säljs till återbruk.

Certifieringar och dokument