Klädesholmen

Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig under många hundratals år.

I generation efter generation har vi här på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Nu har vi kvarvarande familjer förenat oss under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.

Idag driver vi en modern verksamhet som fortfarande bygger på vår långa tradition i hantverket, en unik känsla för råvara och de nära kundrelationer som bara ett familjeföretag kan erbjuda.

kladesholmen.se

Junköfiskarna

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet.
Här bedrivs småskaligt kustfiske och vi fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.

Vi som fiskar är två kusiner, Lars och Per Ökvist, som växt upp och lever på Junkön. Vi har två fiskebåtar av totalt 35 med tillstånd att under fem veckor varje höst tråla siklöja och ur den utvinna delikatessen Kalix Löjrom. Resten av året fiskar vi lax, strömming, sik och havsöring. Vår kunskap har vi ärvt av våra fäder, bröderna Ökvist som grundade företaget. De lärde oss att läsa havet och därmed hur fisken rör sig, något de i sin tur lärde sig av sin far.

junkofiskarna.se

Orust Shellfish

Orust Shellfish AB är ett företag som producerar och odlar skaldjur i Bohuslän, Väst Sverige, i kombination med turistaktiviteter.
Våra gäster får uppleva den fantastiska skärgården och avsmaka våra skaldjur.

I väl valda områden rund Orust och Lysekil har vi vattenbruksanlaggningar och här odlar vi  med mycket omsorg  våra produkter. Vi är ett KRAV-certifierat företag som odlar och förädlar ekologiska musslor och ostron.

Placeringen av våra odlingsanläggningar är inte för tätt och inte för glest. Perfekt vattengenomströmning och bra skyddat mot vind och väder. På så vis använder vi skärgårdsutformningen och omvandlar det till en unik och trygg plats att kunna utföra vårt arbete.

orustshellfish.se