Fiskhallen Sorunda är den hållbara specialistgrossisten inom sjömat. Vi förser restauranger, hotell, kursgårdar och storkök i hela Sverige med råvaror och förädlade produkter från sjö och hav.

Vi erbjuder ett säsongsbetonat sortiment som styrs efter tillgång, vi vägleder dig så att du som kund kan känna dig trygg i att du gör hållbara val.

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners vill vi vara med och utveckla sjömatsbranschen. Genom att vara länken mellan fiskarens kunskap, kundens önskemål och ny forskning kan vi bidra till ett långsiktigt vattenbruk och fiske.

Affärsidé

Fiskhallen Sorunda ska uppfylla våra kunders behov av råvaror och förädlade produkter från sjö och hav. Genom nytänkande och med passion ska vi förse restauranger, hotell, kursgårdar och storkök med marknadens attraktivaste sortiment från vattenriket.

Vision

Fiskhallen Sorunda ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka med stolthet och respekt för sjö och hav. På vår marknad ska vi vara den samarbetspartner som leder utvecklingen gällande sortiment, service och kvalitet.

För oss på Fiskhallen Sorunda är det en självklarhet att ta ansvar för vår jord och alla varelse vi delar den med.

Vårt ansvar

För oss på Fiskhallen Sorunda är det en självklarhet att ta ansvar för vår jord och alla varelse vi delar den med. Vi vill vara en positiv förändringskraft i samhället vi verkar i och eftersträvar hållbarhet i alla led.

Läs mer om vårt ansvar

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Det är utifrån dessa värderingar våra kunder, leverantörer och vår personal upplever oss varje dag.

Fiskhallen Sorunda ska vara en mångkulturell arbetsplats som speglar samhället. Vår övertygelse är att mångfald berikar, och att det är en förutsättning för att skapa inkluderande och innovativa företag.

Vi ger vår personal stor frihet samtidigt som vi förväntar oss ett stort ansvarstagande. Hög moral och god etik, människors lika värde är en självklarhet för alla som jobbar hos oss.

Ett givet mål är att våra arbetsplatser ska vara hälsosamma och säkra med friska och trygga medarbetare.

Att förändras ser vi som något positivt, det gör att vi ligger i framkant i utvecklingen som i sin tur inspirerar våra kunder. Vi är i ständig förändring och söker alltid efter nya idéer och möjligheter.